131B8724 - FC-102P5K5T2E55H2XGXXXXSXXXXAX

Gostou? compartilhe!

FC-102P5K5T2E55H2XGXXXXSXXXXAX

Fabricante: DANFOSS

Família: HVAC DRIVE FC 102

Status: NOVO

Preço: SOB CONSULTA

Prazo de entrega: SOB CONSULTA

5.5 KW / 7.5 HP, Three phase, 200 - 240 VAC, Graphical Loc. Cont. Panel, 
IP55 / Type 12, Frame Size:B1